Comfortabel wonen en werken met

Duurzame Oplossingen

Disclaimer

In de disclaimer van BP Installatieservice geven wij een eenzijdige verklaring over onze aansprakelijkheid bij het gebruik van onze website en/of de door ons aangeboden informatie. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

De informatie op deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van BP Installatieservice. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De informatie op www.bpinstallatieservice.nl kan altijd, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, worden aangebracht. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid van een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bpinstallatieservice.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Niets van deze website www.bpinstallatieservice.nl, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Installieservice gebruikt worden.